Sophantering

I vårt soprum hittar du olika kärl avsedda för tex plast, metall, papper m.m. Information finns på respektive kärl. Var vänlig titta noga på informationen så du sorterar rätt. Det är viktigt att vi tänker på vår miljö och våra barns framtid.

I cykelboden finns ett utrymme direkt till vänster som är avsett för grovsopor. Här kan du slänga större saker som det inte finns kärl för i soprummet. Det är INTE tillåtet att lägga osorterat skräp i detta utrymme!

Släng inte skräp i naturen och på vår gård. Det blir så mycket trevligare för oss alla om det är rent och snyggt.

Den här sopsorteringsguiden hjälper dig att slänga på rätt ställe.