Trivselregler

Trivselfrågor/Störningar Det är aldrig tillåtet att störa grannarna. Undvik väsen mellan klockan 22.00-06.00. Hyresgästen ansvarar för besökande gäster.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i trapphus, hissar eller några andra gemensamma utrymmen.

Tvättstugan Tvättstugan ska städas efter användandet. Ordningsregler finns i tvättstugan, som endast får användas den tid hyresgästen bokat. Torkrum 2 får användas en timme efter avslutad tvättid.

Fönster/balkong Fönster och balkong får inte användas för att torka tvätt eller skaka och vädra mattor, sängkläder och kläder så att det stör grannar. Det är inte tillåtet att kasta saker från balkongen (exempelvis cigarettfimpar). På grund av att fågelmat drar till sig skadedjur, får fåglar inte matas inom fastighetens områden. Däremot är det tillåtet att hänga fröpåsar (som finns att köpa speciellt till fåglar) i buskar och träd.

Hundar/katter Håll uppsikt över ditt husdjur och håll rent efter det. Dina grannar kan vara allergiska, så tänk på att visa hänsyn i gemensamma utrymmen som trapphus och tvättstugor.

Källare Dörrar till källare ska alltid hållas låsta.

Trapphus Trapphuset ska kunna användas för evakuering och sjuktransporter. Därför får personliga tillhörigheter som barnvagnar inte placeras i trappuppgången. Trapphuset får inte användas som lekplats.

Gårdar Hjälp oss att hålla ordning på gårdar och grönområden genom att inte kasta skräp på marken

Parabol Paraboler får inte monteras utan tillstånd.