Att hyra

HYRA LÄGENHET

Att hyra innebär stor frihet för dig. Du flyttar in i din lägenhet och betalar hyran en gång i månaden. I månadshyran ingår allt utom hushållsström. Du behöver inte tänka på reparationer, underhåll, trappstädning mm. Du har frihet att flytta när du vill med bara tre månaders varsel = uppsägningstid .

HYRESKONTRAKT

När du hyr en lägenhet skriver du och hyresvärden ett avtal där det står vad man kommit överens om. I avtalet (eller kontraktet) står t ex hur hög hyran är, när hyran ska betalas, hur lång uppsägningstid det är mm.Hyreslagen talar om hur ett kontrakt ska vara skrivet. Kontraktet måste stämma med hyreslagen, annars är det inte bindande.Var rädd om ditt kontrakt – det är en värdehandling.

BETALNING

Att betala hyran i tid är en av dina viktigaste skyldigheter som hyresgäst. Missar du att betala i tid riskerar du att bli uppsagd!Ett tips: har du många räkningar, se till att du betala hyran först!I hyreslagen står att du ska betala hyran i förskott för kommande månad. T ex ska maj månads hyra betalas sista vardagen i april.

SKÖTSEL AV LÄGENHET

När du hyr lägenhet behöver du inte betala fel och brister som du inte orsakat själv, den servicen ingår ju i din hyra. Tala bara om det för oss så fort som möjligt. Är det stopp i avloppet eller är det vattenläckor i kök eller badrum ska du säga till snabbt. Samma gäller om du upptäcker ohyra i lägenheten.

Du får naturligtvis inte störa dina grannar du kan till och med bli vräkt om du gör det.

De vanligaste störningarna är ljud i olika former – musik, gräl, hundskall, barnskrik. Men även dålig lukt, vanskötta djur, onormalt spring till och från lägenheten… Någon enstaka gång måste grannar acceptera t ex en fest. Däremot är det förbjudet att störa ofta och regelbundet.

Observera att du också ansvarar för hur dina vänner uppför sig.

Om du blir störd av dina grannar eller om de visar dålig hänsyn ska du naturligtvis prata med oss.

Ett tips: ska du ha fest – prata med dina grannar först. Och tänk på att det finns hörlurar till stereon om du gillar hög volym.

MÅLA, TAPETSERA…

Du får själv måla och tapetsera om i din lägenheten om du vill. I så fall står du också själv för kostnaden. Arbetet måste också vara ”fackmannamässigt” gjort annars riskerar du att få betala återställandet. Däremot är det inte tillåtet att t ex riva en vägg.

Tips: För säkerhets skull – hör alltid med oss först.

HYRA UT I ANDRA HAND

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan att ha tillstånd av hyresvärden.
Den du hyr ut till måste vi godkänna först. Men kom ihåg – det är du som ansvarar för lägenheten även under den tid du hyr ut den i andra hand. Både vad gäller att hyran betalas och eventuell skadegörelse.