Aktuellt

OKTOBER
För oktober månad har församlingsledningen satt upp två nyckelord:
SAMLA OCH LYSSNA. Vi önskar att denna månad får präglad av färre aktiviteter och mer samling.
Att få samla oss som gemenskap, att få samla sig som person, sin inre människa. Att lyssna till Gud, sig själv och varandra.
Vi önskar ha kyrkan öppen för bön och stillhet, inbjuda till några gemensamma bönetillfällen, ge utrymme för ”läsa ikapp” tider, då vi får chansen att  ta tid för bibelläsning, en möjlighet att komma ikapp i bibelläsningsplanen. Boka redan in OKTOBER som ett tillfälle för inre samling och lyssnande. Ge Gud, dig själv och församlingen tid och utrymme för att bli stilla och samla ihop.
Vill du vara med och tänka till hur det skulle kunna gå till, hör av dig till Karin.