Kortedalakyrkan

Kortedalakyrkan 

Juni

28 onsdag kl 19. Bön

Juli 

1-9 lördag-söndag. Hönökonferensen. Dagsprogrammet hittar du på http://www.honokonferensen.se/. Vill du bo med församlingen under veckan? Kontakta Karin Åkesson, vi har tillgång till 15 platser/dygn.

Bön varje onsdag under Juli månad 5/7, 12/7, 19/7, 26/7 kl 19.00

Augusti 

2 onsdag kl 19. Bön

9 onsdag kl 19. Bön

10 torsdag kl 19. Vardagskyrka. Yoko Johansson, Fastlagsgatan 6.

16 onsdag kl 19. Bön

17 torsdag kl 19. Vardagskyrka. Ulla-Britt Andersson, Brattåkärrsvägen 201

23 onsdag kl 19. Bön

24 torsdag kl 19. Vardagskyrka. Lopez, Tideräkningsgatan 1.

30 onsdag kl 19. Bön

31 torsdag kl 19. Vardagskyrka. Peter Juhlin, Tideräkningsgatan 1.

September 

2 lördag Gemenskapsdag hos fam. Aigeje, För mer information se hemsidan.

3 söndag kl 17. Sommarmöte, Västkusttoner. Tema: ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under” Mark 4:35-41

6 onsdag kl 19. Bön

10 söndag kl 17. Kvällsandakt, P. Nätterdal, ”Galen eller Gud” Mark 2.

13 onsdag kl 19. Bön

17 söndag kl 11. Gudstjänst, L. Svensson. Nattvard.

20 onsdag kl 19. Bön

24 söndag kl 17. Kvällsandakt”Rent och orent” Mark 7.