Ungdom

Vi hoppas på att kunna starta upp ett ungdomsarbete inom kort. Vill du vara med och engagera dig, hör av dig till vår pastor Karin Åkesson på pastor@kortedalakyrkan.se