Program 

 

September

24 söndag kl 17. Kvällsgudstjänst. T. Thyni

25 måndag kl 19-21. Kör

26 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

27 onsdag kl 12. Sång på Kortedala torg. Efteråt blir det fika i kyrkan.

27 onsdag kl 19. Bön

Oktober

1 söndag kl 11. Gudstjänst, A. Lindqvist, Lunch och Församlingsmöte efter gudstjänsten.

2 måndag kl 19-21. Kör

3 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

4 onsdag kl 19. Bön

5 torsdag kl 19. Vardagskyrkan hos Juhlin, Tideräkningsgatan 1

7 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

8 söndag kl 17. Gudstjänst, Dan-Inge Olsson

9 måndag kl 19-21. Kör

10 tisdag kl 12. Bibelstudium

10 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

11 onsdag kl 12. SFAs vänner, S. Björnesson med vänner.

11 onsdag kl 19. Bön

14 lördag kl 9-13. Städdag.

15 söndag kl 11. Gudstjänst, K. Åkesson, nattvard, missionskaffe.

17 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

18 onsdag kl 19. Bön

21 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

22 söndag kl 17. Gudstjänst, K. Åkesson.

23 måndag kl 19-21. Kör

24 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

25 onsdag kl 19. Bön

29 söndag kl 11. Gudstjänst, G. Andreasson, månadsoffer till soldatgruppen

31 tisdag kl 12. Bibelstudium

31 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

November

1 onsdag kl 19. Bön

2 torsdag kl 19. Vardagskyrkan, för plats se hemsidan.

4 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap.

5 söndag kl 17. Gudstjänst, S. Wristel

6 måndag kl 19-21. Kör

7 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

8 onsdag kl 12. SFAs vänner, Syster Lena från Klaradals kloster.

8 onsdag kl 19. Bön

12 söndag kl 11. Gudstjänst, K. Åkesson, Nattvard, Missionskaffe.

14 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

15 onsdag kl 19. Bön

18 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap.

19 söndag kl 17. Gudstjänst, K. Gunnarsson

20 måndag kl 19-21. Kör

21 tisdag kl 12. Bibelstudium

21 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

22 onsdag kl 19. Bön

25 lördag 10-18. ”Vandra genom Bibeln”. Dagen kostar 100 kr (50 kr i avgift och 50 kr för ett deltagarhäfte du får med hem), kan du inte betala så säg bara till och kom ändå. Anmälan senast 11/11 via mail till pastor@kortedalakyrkan.se

26 söndag kl 11. Gudstjänst, K. Åkesson

26 söndag kl 17. Gudstjänst, Elvor och Janne Ohlin, månadsoffer till soldatgruppen

28 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

29 onsdag kl 10-13. SFAs vänner, Julmarknad

29 onsdag kl 19. Bön

December

2 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap.

3 söndag kl 11. Gudstjänst, Första advent, K. Åkesson, Kören, Sångarna, missionskaffe.

4 måndag kl 19-21. Kör

5 tisdag kl 12. Bibelstudium

6 onsdag kl 19. Bön

7 torsdag kl 19. Vardagskyrkan. För plats se hemsidan.