Program

Juli

1 söndag kl 17.  Sommarmöte, Skärhamsbröderna.  

5 torsdag kl 19. Vardagskyrka,Hos Åkessons, Lilla Pukevägen 12, Sävedalen, Hållplats: Puketorp 

7-15 JULI HÖNÖKONFERENSEN 

14 lördag kl 18. SVG 

28 lördag kl 18. SVG

Augusti

2 tisdag kl 19. Vardagskyrka, Hos Skoog, Hyggevägen 2, Partille, Hållplats: Stubbvägen 

5 söndag kl 17. Sommarmöte, Glädjeskaparna   

11 lördag kl 18. SVG 

12 söndag kl 17. Sommarmöte, Lennart med vänner 

13-2 SEPT BÖNEVECKOR 

29 onsdag kl 12. Vänträff, Håkan Julholt.

September

1 lördag – Församlingsdag  

2 söndag kl 17. Bön och lovsång 

4 tisdag kl 12. Bibel, bön och sång  

6 torsdag kl 19. Vardagskyrka. 

8 lördag kl 12. Bibelstudium  

9 söndag kl 15-19. Trivselgruppen  

16 söndag kl 19. Bön  

18 tisdag kl 11. Gudstjänst, K. Åkesson 

19 onsdag kl 15-19. Trivselgrupp  

22 lördag kl 19. Bön   

23 söndag kl 12. Vän träff, Svante Myrén, sommaravslutning med lunch i Frölunda Pingst, anmälan.  

30 söndag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap 

Oktober

2 tisdag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap  

4 torsdag kl 17. Gudstjänst  

6 lördag kl 15-19. Trivselgrupp  

6 lördag kl 19. Bön  

7 söndag kl 19. Vardagskyrka.

10 onsdag kl 11. Gudstjänst, P. Nätterdal, Nattvard, missionskaffe, församlingsforum efter gudstjänsten 

14 söndag kl 15-19. Trivselgrupp