Program

Program Kortedalakyrkan

Dag Tid Samling
27-jul 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
04-aug 17.00 Sommarmöte, Stefan Björnesson med vänner
10-aug 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
11-aug 17.00 Sommarmöte, Skärhamsbröderna
18-aug 17.00 Sommarmöte, Elvor och Janne Ohlin
21-aug 12.00 Vänträff, Lorry och Håkan Junholt
24-aug 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
25-aug 11.00 Gudstjänst, nattvard
28-aug 12.00 Sång på torget
01-sep 18.00 Sönda´kväll i Kortedalakyrkan
03-sep 12.oo Bibelstudie
05-sep 19.00 Vardagskyrka
07-sep 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
08-sep 11.00 Gudstjänst, missionskaffe
11-sep 12.00 Vänträff, Rakel och Bengt Johansson
14-sep FÖRSAMLINGSDAG
15-sep 18.00 Sönda´kväll i Kortedalakyrkan
21-sep 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
22-sep 11.00 Gudstjänst, nattvard
25-sep 12.00 Sång på torget (vid fint väder)
29-sep 18.00 Sönda´kväll i Kortedalakyrkan
02-okt 12.00 Vänträff, Jan Arvidsson och Nancy Sandqvist
03-okt 19.00 Vardagskyrka
05-okt 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
06-okt 11.00 Gudstjänst, missionskaffe
08-okt 12.00 Bibelstudie
13-okt 18.00 Sönda´kväll i Kortedalakyrkan
19-okt 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
20-okt 11.00 Gudstjänst, nattvard
23-okt 12.00 Vänträff, Fiskebäcksflickorna
27-okt 18.00 Kvällsgtj besök från sångruppen Korsdraget, Astrid ansvarig kontaktperson
02-nov 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
03-nov 11.00 Gudstjänst, missionskaffe
05-nov 12.00 Bibelstudie
07-nov 19.00 Vardagskyrka
10-nov 18.00 Sönda´kväll i Kortedalakyrkan
13-nov 12.00 Vänträff
16-nov 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
17-nov 11.00 Gtj Vasa Brass medverkar, kontaktperson Charlotta Nätterdal, ej mötesledare, nattvard
24-nov 18.00 Sönda´kväll i Kortedalakyrkan
30-nov 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
01-dec 11.00 Gudstänst, missionskaffe
04-dec 12.00 Vänträff, Lasse Svensson
05-dec 19.00 Vardagskyrka
08-dec 18.00 Sönda´kväll i Kortedalakyrkan
10-dec 12.00 Bibelstudie
14-dec 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
15-dec 11.00 Gudstjänst, nattvard
22-dec 18.00 Sönda´kväll i Kortedalakyrkan
28-dec 18.00 Sång, vittnesbörd och gemenskap
29-dec 11.00 Gudstjänst