Program

April

1 söndag kl 11. Påskgudstjänst, K. Åkesson, missionskaffe

3 tisdag kl 12. Bibelstudie

3 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

4 onsdag kl 19. Bön

5 torsdag kl 19. Vardagskyrka, för plats se hemsidan.

7 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

8 söndag kl 17. Gudstjänst, J. Erixon, nattvard

10 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

11 onsdag kl 19. Bön

14 lördag kl 9-13. Städdag

15 söndag kl 11. Gudstjänst, K. Åkesson, barnkören Singo

17 tisdag 15-19. Trivselgupp

18 onsdag kl 19. Bön

19 torsdag kl 12. Vän träff, Fiskebäcks flickorna

21 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

22 söndag kl 17. Gudstjänst, A. Nyström, församlingsforum efter gudstjänsten

24 tisdag kl 12. Bibelstudium

24 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

25 onsdag kl 19. Bön

29 söndag kl 11. Gudstjänst, LP väst

Maj

2 onsdag kl 19. Bön

3 torsdag kl 19. Vardagskyrkan, för plats se hemsidan.

5 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

6 söndag kl 17. Gudstjänst, R. Sancho, Besök från vår vänförsamling i Altea, missionskaffe och nattvard

8 tisdag kl 12. Bibelstudium

8 tisdag kl 15-19. Trivselgruppen

9 onsdag kl 19. Bön

13 söndag kl 11. Gudstjänst, K. Åkesson

15 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

16 onsdag kl 19. Bön

17 torsdag kl 12. Vän träff, Svante Myrén, sommaravslutning med lunch i Frölunda Pingst, anmälan.

19 söndag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

20 söndag kl 17. Gudstjänst, T. Thyni, församlingsforum efter gudstjänsten.

22 tisdag kl 12. Bibelstudium

22 tisdag 15-19. Trivselgrupp

23 onsdag kl 19. Bön

27 söndag kl 11. Gudstjänst, P. Nätterdal

29 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

30 onsdag kl 12. Sång på Kortedala torg

30 onsdag kl 19. Bön

 

Juni

2 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

3 söndag kl 17. Gudstjänst

5 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

6 onsdag kl 19. Bön

7 torsdag kl 19. Vardagskyrka, se hemsidan för plats

10 söndag kl 11. Gudstjänst, P. Nätterdal, Nattvard, missionskaffe, församlingsforum efter gudstjänsten

12 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

13 onsdag kl 19. Bön

16 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och genemskap

17 söndag kl 17. Sommarandakt, Brödragruppen från Hönö

20 onsdag kl 19. Bön

24 söndag kl 17. Sommarandakt, U. Nätterdal

27 onsdag kl 12. Sång på Kortedala torg.

27 onsdag kl 19. Bön