Program

September

22 lördag kl 18. SVG  

23 söndag kl 11. Gudstjänst

30 söndag kl 18. Sönda´kväll

Oktober

2 tisdag kl 12. Bibel, bön och sång

4 torsdag kl 19. Vardagskyrka. Hemma hos Kristina Liontaki. Lilla Regementsvägen 10.

6 lördag Regionsfest i Trollhättan

6 lördag kl 18. SVG

7 söndag kl 11. Gudstjänst. Nattvard, missionskaffe, församlingsforum efter Gudstjänsten.

10 onsdag kl 12. Vänträff. Stefan Björnersson med vänner.

14 söndag kl 18. Sönda´kväll.