Program

December

10 söndag kl 17. Kvällsgudstjänst. K. Åkesson

13 onsdag kl 19. Bön

16 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

17 söndag kl 17. Kvällsgudstjänst, L. Svensson

20 onsdag kl 12. SFAs vänner, L. Rickardsson, Jul i

Betlehem

20 onsdag kl 19. Bön

21 torsdag. Möjlighet till Julfest, vill du vara med och

anordna, ring Karin eller Julia.

27 onsdag kl 19. Bön

30 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

31 söndag kl 11. Nyårsbön, K. Åkesson, P. Nätterdal

och U. Nätterdal

Januari

1 måndag kl 17. Ekumenisk nyårsgudstjäst i

Domkyrkan, för den som vill gå med församlingen

så möts vi kl 16.45 vid ingången.

3 onsdag kl 19. Bön

4 torsdag kl 19. Vardagskyrkan, för plats se hemsidan

7 söndag kl 11. Gudstjänst, D. Lopez, nattvard,

missionskaffe

7 söndag kl 15. SFAs Julfest, ta med en julklapp värd

30 kr, anmälan

10 onsdag kl 19. Bön

13 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap.

14 söndag kl 17. Kvällsgudstjänst, G. Andreasson,

Avslut för Svenska frälsningsarmén, dop och

välkomnande av nya medlemmar.

17 onsdag kl 19. Bön

18 torsdag kl 12. Vän träff, J. Arvidsson.

21 söndag kl 11. Ekumenisk gudstjänst tillsammans

med Allhelgonakyrkan

23 tisdag kl 12. Bibelstudie

24 onsdag kl 19. Bön

27 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

28 söndag kl 17. Lovsångsgudstjänst, P. Nätterdal

31 onsdag kl 19. Bön

Februari

1 torsdag kl 19. Vardagskyrkan, för plats se

hemsidan.

4 söndag kl 11. Gudstjänst, K. Åkesson, Nattvard,

Missionskaffe

6 tisdag kl 12. Bibelstudie

6 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

7 onsdag kl 19. Bön

10 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap.

11 söndag kl 15.30. Församlingsforum,

Verksamhetsplan och budget

11 söndag kl 17. Kvällsgudstjänst med vittnesbörd,

sångare från Borås

13 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

14 onsdag kl 19. Bön

15 torsdag kl 12. Vän träff, L. Svensson

18 söndag kl 11. Gudstjänst, K. Åkesson

20 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

22 onsdag kl 19. Bön

24 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

25 söndag kl 17. Lovsångsgudstjänst

27 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

28 onsdag kl 19. Bön

Mars

1 torsdag kl 19. Vardagskyrkan, för plats se hemsidan

4 söndag kl 11. Gudstjänst, L. Svensson, nattvard,

missionskaffe.

6 tisdag kl 12. Bibelstudium

6 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

7 onsdag kl 19. Bön

8 torsdag kl 12. Vän träff, Tony Nilsson och Björn

Ekengren.

10 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

11 söndag kl 17. Gudstjänst, P. Nätterdal

13 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

14 onsdag kl 18. Bön

18 söndag kl 11. Gudstjänst, K. Åkesson, Sopplunch

och Årsmöte

20 tisdag kl 12. Bibelstudie

20 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp

21 onsdag kl 19. Bön

24 lördag kl 18. Sång, Vittnesbörd och Gemenskap

25 söndag kl 17. Gudstjänst, S. Bondesson

27 tisdag kl 15-19. Trivselgrupp