Svenska Frälsningsarmén

 

Juni

23 fredag kl 17-18. Sång på Lärjehed

Augusti

6 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

15 tisdag kl 12. Bibel, bön och sång

23 onsdag kl 12. Svenska Frälsningsarméns vänner, Gitarrsystrarna från Smyrnakyrkan

26 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

29 tisdag kl 12. Bibel, bön och sång

September

3 söndag kl 15. KÅRMÖTE, andra beslutet om kårens upphörande och övergång till att bli en soldatgrupp

3 söndag kl 17. Sommarmöte, Västkusttoner. Tema: ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under” Mark 4:35-41.

9 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

10 söndag kl 17. Kvällsandakt, P.Nätterdal, ”Galen eller Gud” Mark 2.

13 onsdag kl 12. Svenska Frälsningsarméns vänner, Lasse Svensson

17 söndag kl 11. Gudstjänst, Lasse Svensson, Nattvard

19 tisdag kl 12. Bibel, bön och sång, Lasse Svensson

23 lördag kl 18. Sång, vittnesbörd och gemenskap

24 söndag kl 17. Kvällsandakt. ”Rent och orent” Mark 7.