Församlingen

Vi är en församling som  är ansluten till Equmeniakyrkan. ”Kortedalakyrkan vill vara en mångkulturell församling som:

*följer Jesus
*möter människor
*tränar lärjungar
*och sänder pionjärer”

Vi vill att församlingen ska återspegla den mångfald som bor och lever i Kortedala. Vi vill verka för god integration i samhället.

Därför vill vi aktivt arbeta för att låta många olika uttryck finnas med i våra gudstjänster och samlingar. Vi vill aktivt arbeta för att vi har ledare från olika länder och personer med olika kulturell bakgrund ges möjlighet att uttrycka sin tro utifrån sitt sammanhang.

Detta synliggörs genom att:
-Vi gör gudstjänsterna tillgängliga på flera olika språk.

Följer Jesus
Jesu utmaning ”följ mig” gäller alla människor och vi vill hjälpa varandra att höra den kallelsen och bejaka den i sitt liv.

Detta synliggörs genom att:
-Vi uppmuntrar människor att dela sina liv i en mindre grupp som samlas i hemmen.

-Vi vill lyssna in det samhälle vi lever i och finnas med och arbeta för att Kortedala ska vara en god plats att bo, växa upp och arbeta på.

 

Möter människor
Jesus mötte människor där de befann sig och vi vill möta människor där de finns i livet och på platser där de känner sig hemma.

Detta synliggörs genom att:
-Vi som kyrka finns på Torget och skapar där mötesplatser.
-Varje gudstjänst är en mötesplats mellan Gud och människor och människor emellan. Vi vill odla en gudstjänstkultur där alla blir sedda och mötta.
-Kyrkkaffet är en förlängning av gudstjänsten och tillfälle att möta och lyssna till nya människor. 

Tränar lärjungar
Att vara en kristen är inte bara att komma till tro, utan också ett liv i gemenskap med Jesus och andra som också tror på Honom. Varje troende behöver tränas i lärjungaskap och efterföljelse.

Vi vill uppmuntra och utmana de som finns med i församlingsgemenskapen att upptäcka och fungera i sina gåvor.

Detta synliggörs genom:
-Att vi i hemgrupperna delar tro och liv och försöker identifiera gåvor och hjälpa människor att hitta sina uppgifter och ta nya steg i tron.

-Vi tar emot Våga Tro team för träning och har nära relation till missionsrörelsen Apg 29.

-I gudstjänster och samlingar uppmuntrar vi till att lyssna in Gud och att pröva sina gåvor.

Sänder pionjärer
Jesu ber sina lärjungar att i ord och handling visa på Guds rike på ett sådant sätt att alla folk får höra talas om Honom. Vi vill finnas med och göra vår del i det uppdraget som gäller hela världen.

Detta synliggörs genom:
-Att vi arbetar för att finnas med i ett nätverk av vänförsamlingar i flera länder.
-Att vi är med och stöttar och utvecklar den internationella missionärsutbildningen mic.
-Att vi uppmanar medlemmar från församlingen som flyttar, att finnas med i pionjära sammanhang
-Vi önskar få vara med och stötta pinojärförsamlingar och kunna vara med och plantera nya församlingar.